Acasă

Despre noi

Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a statutului, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor din România are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Datoria noastra este:
– de a apara demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei
– de a promova drepturile şi interesele medicului în toate sferele de activitate
– de a asigura respectarea de către medic a obligaţiilor ce ii revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
– de a ridica gradul de pregatire profesionala a corpului medical
– de a sustine principii de ordin moral si organizatoric care sa conduca la protejarea omului bolnav, in spiritul eticii si deontologiei medicale moderne.

Ca autoritate publică şi profesională, Colegiul Medicilor din România realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de statutul său în 6 domenii principale de activitate:
a) profesional-ştiinţific şi învăţământ;
b) etic şi deontologic;
c) jurisdicţie profesională şi litigii;
d) avizări-acreditări;
e) economico-social;
f) administrativ şi organizatoric.

Colegiul Medicilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.